ទំព័រលើសំរាប់និយោជក

សេវាកម្មរបស់យើង

  • ការងារកំពុងបង្ហោះ
  • ស្វែងរកប្រវត្តិរូបសង្ខេប
  • ស្វែងរកជាន់ខ្ពស់

ហេតុអ្វី CareerLink.asia?

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនំាដែលឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់នូវសេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមអនឡាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍, CareerLink.asia មានអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើជាង 100,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការផ្សព្វផ្សាយការងារនៅលើ​ គេហទំព័រ CareerLink.asia មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការទទួលបាននូវការដាក់ពាក្យពីសំណាក់អ្នកស្វែងរកការងាធ្វើដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងសមត្ថភាពខ្ពស់។

ទំព័រលើសំរាប់និយោជក

ចូល

CareerLink Office

រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់លេខ 232, ផ្លូវលេខ 274, អាគារភ្នំពេញសេនធឺ, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខ័ណ្ឌចំការម៉ន, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 023 223 043
Email: contact@careerlink.com.kh