ความคิดสร้างสรรค์

នៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជានៅក្នុងការងារ មិនមានជំនាញក្នុងការគិតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតទេនោះ អ្នកនៅតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដែលមានជំហានថ្មីក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខនោះទេ ការរកឃើញ ឬក៏បទពិសោធន៍ដែលគួរឲចាប់អារម្មណ៍។ ជំនាញក្នុងការគិតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតក៏ជាផ្លូវមួយសំរាប់បញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងនិងតំាងជំហរនៅក្នុងសង្គម។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញក្នុងការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត? តោះចាប់ផ្តើមស្វែងរកវា។

សូមធ្វើវា
គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពក្នុងការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតំាងពីពួកគេកើតមកម្ល៉េះ។ លុះត្រាតែអ្នកធ្វើវា នេះគឺជាសមត្ថភាពដែលហាក់បីដូចជាត្រូវបន្ថយនៅពេលដែលពេលវេលាកាន់តែទៅមុខ។ ដូច្នេះអ្នកកុំអង្គុយរងចំាអោយគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយខ្លួនវាឬក៏នរណាម្នាក់នឹងដោះស្រាយសំរាប់អ្នកនោះ។ ប្រមូលខួរក្បាលនិងការគិតរបស់អ្នក របៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកឲបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត។ វាដូចជាពេលដែលអ្នកគឺជាមនុស្សមានការច្នៃប្រឌិតមួយ។

ការពិត- ឧត្តមគតិស្មើគ្នា
ជាការពិត ឧត្តមគតិដ៏ល្អមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែវាមិនឆ្ងាយពីការពិតនោះទេ។ គំនិតច្នៃប្រឌិតផ្តល់ឲអ្នកទុកសំរាប់អោយអ្នកគិតថាវាហាក់បីដូចជាមិនអាចធ្វើទៅបាន។ ប៉ុន្តែគ្មានបញ្ហាទេថាតើដែលមិនអាចទៅដល់ការគិតរបស់អ្នកគឺ អ្នកត្រូវតែចងចំាថាអ្នកត្រូវការរស់នៅ ដើម្បីរស់នៅអ្នកត្រូវការលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈដើម្បីបំរើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចធ្វើបានដោយគ្មានការញុំាដើម្បីបង្កើតនោះទេ។ អ្នកចង់ឈានដល់គំនិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក តំរូវឲមានក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយ។ ដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវមើលស្រាលការរកប្រាក់នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើត។

ដើម្បីឱ្យមានផាសុខភាពនិងចិត្តទូលាយ
ជាក់ស្តែង ការបង្កើតមិនអាចនៅឆ្ងាយពីការពិតបាននោះទេ។​ ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរមានភាពតានតឹងខ្លាំងពេកនោះទេចំពោះភារកិច្ចប្រចំាថ្ងៃរបស់អ្នក។ តំាងពីពេលនោះមកវានឹងបំផ្លាញសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកមិនបានដឹងខ្លួន។ អ្នកគួរតែលៃលកពេលវេលារបស់អ្នកដើម្បីជួបនិងជជែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក មិត្តរួមការងារ។ រកមើលបទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីឲចិត្តរបស់អ្នកបានសំរាក ដូច្នេះសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនិងត្រូវបានលើកកំពស់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត។

បំបែកច្បាប់
ប្រសិនបើអ្នកនៅរក្សាទុកច្បាប់ដែលហួសសម័យនិងអនុវត្តតាម សមត្ថភាពគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅតាមពេលវេលា។ អ្នកហ៊ានប្រកួតប្រជែងខ្លួនអ្នកដោយរកឃើញអ្វីថ្មីសំរាប់ការងារក៏ដូចជាជីវិតផងដែរ។ អ្វីៗក៏ប្រហែលជាអាចត្រលប់ទៅជាមិនល្អប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមនូវវិធីសាស្រ្តថ្មី។ ប៉ុន្តែវាជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលអាចជួយឲអ្នកគិតថាមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទេនោះ វាគឺជាអ្នកដែលត្រូវជាប់គំាងនៅក្នុងរឿងយល់ច្រឡំដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ។ វាដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងសំរាប់អ្នកដើម្បីអនុវត្តសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក។

កុំបារម្ភអំពីភាពលំបាកច្រើនពេក                        
ការជួបជាមួយការលំបាកនៅក្នុងឆាកជីវិតនិងការងារគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ។​ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា កុំបារម្ភច្រើនពេក។ ពិព្រោះវាមិនមែនត្រឹមតែជាវិធីដែលមិនអាចជួយអ្នកឲដោះស្រាយរឿងទំាងអស់ហ្នឹងបានលឿនទេ ប៉ុន្តែវាក៏បំផ្លាញជំនាញក្នុងការគិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ រក្សាចិត្តរបស់អ្នកឲមានភាពស្ងាមស្ងាត់និងងាយស្រួល បន្ទាប់មកអ្នកនឹងរកឃើញពីរបៀបដោះស្រាយការលំបាកទំាងអស់នោះ។  ការមិនចេះអនុគ្រោះនំាមកនូវគតិបណ្ឌិតមែនទេ?

ហ៊ានធ្វើ​ កុំភ័យខ្លាចនៃហានិភ័យ
ដើម្បីអនុវត្តនូវសមត្ថភាពក្នុងការគិតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានធ្វើនិងមិនខ្លាចហានិភ័យ។នៅពេលដែលអ្នកមានគំនិតថ្មីឬផែនការថ្មី កម្រិតខ្ពស់នៃហានិភ័យក៏មានដែរ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរ, មិនហ៊ានធ្វើ។ វាដូចជាអ្នកកំពុងដុតបំផ្លាញគំនិតដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកអញ្ចឹង។ អ្នកត្រូវតែយកឈ្នះការភ័យខ្លាចនៃហានិភ័យ បរាជ័យនេះ។ គ្រាន់តែធ្វើវា គ្រាន់តែជឿលើគំនិតរបស់អ្នកនិងសមត្ថភាពដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពការគិតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក។

កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ
ការពឹងពាក់លើនរណាម្នាក់នឹងងាយស្រួលធ្វើឲអ្នកក្លាយជាមនុស្សយឺតយ៉ាវ មិនចង់ប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់អ្នក។ ដូច្នេះសមត្ថភាពដើមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ ហើយអ្នកជាបុគ្គលអកម្មដោយគ្មានការច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងនាមជាមនុស្សដែលសកម្ម និងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិនៅក្នុងបញ្ហានិមួយៗ បើទោះបីជាវាពិបាកឬក៏ស្រួលក៏ដោយ។ កុំលាក់បាំងសមត្ថភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលអកម្ម ខ្វះទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍ដែលគួរឲចាប់អារម្មណ៍។

គំនិតច្នៃប្រឌិតគឺជាគន្លឹះដែលនំាអោយពិភពលោកមានការអភិវឌ្ឍន៏មិនឈប់ឈរ។ មានតែគំនិតច្នៃប្រឌិតតែមួយគត់ដែលអាចជួយមនុស្សឲរកឃើញនិងបង្កើតគម្រោងដែលមានអនុភាពបំផុត។ វាគឺជាតួនាទីដ៏សំខាន់រួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម ជួយឲសង្គមមានការបោះជំហានទៅមុខបានវែងឆ្ងាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត។ ដូច្នេះអ្នកតែងតែអនុវត្តជំនាញសំរាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបំរើជីវិត ការងារនិងសង្គម។

  •